Tłumaczenie Chrześcijańskie

Dlaczego tłumacze chrześcijanie ?
Potrzebujemy  lekarza, by przepisywał nam lekarstwa, prawnika-by interpretował prawo, kierowcy-by prowadził samochód.
Podobnie potrzebujemy chrześcijanina, by tłumaczył chrześcijańskie teksty. Tylko on odczyta prawdziwe znaczenie Twojego przekazu i dostrzeże jego głębszy sens.

Dlaczego native speakerzy?
Tekst docelowy, przekładany na język ojczysty, jest zazwyczaj bardzo dobrze napisany i łatwy w zrozumieniu. Tłumacz nie będzie miał problemu z przekazaniem przesłania Twojego tekstu swoim rodakom. Autor przekładu nie odda znaczenia Twoich słów w sposób dosłowny. Przepisze Twój tekst w języku docelowym  tak, by był on czytelny dla wszystkich.
Dlatego potrzebujesz tłumacza przekładającego na język ojczysty, który będzie doskonale orientował się w zawiłościach danego języka, znał jego plusy i minusy.

Decyzja

W biurze “Chrześcijańskie tłumaczenia” zorganizowaliśmy “Chrześcijańskie zespoły”. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że chcecie przetłumaczyć swoje artykuły, książki, kazania, ulotki, Studia Biblijne. etc. na inne języki. Potrzebujecie  zatem chrześcijańskiego eksperta, który zajmie się przekładem. W ciągu ubiegłych lat bardzo często byliśmy świadkami  sytuacji, kiedy duszpasterze przekazywali swoje materiały “tłumaczom nie-chrześcijanom”. Uwierzcie nam na słowo. W tych przekładach zabrakło tak zwanego  “pierwiastka duchowego”.

Nie oznacza to bynajmniej, że tłumacze nie będący chrześcijanami nie mogą przekazać znaczenia  waszego tekstu.  Nigdy tak nie twierdziliśmy. Chodzi nam tylko o wykazanie pewnej zależności: tak jak lekarze przepisują lekarstwa, podobnie  i tłumacze chrześcijanie powinni przekładać  chrześcijańskie teksty i uzupełniać je o “pierwiastek duchowy”.