Home

 

Tłumaczenie Chrześcijańskie

W biurze "Chrześcijańskie tłumaczenia" zorganizowaliśmy "Chrześcijańskie zespoły". Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że chcecie przetłumaczyć swoje artykuły, książki, kazania, ulotki, Studia Biblijne. etc. na inne języki. Potrzebujecie  zatem chrześcijańskiego eksperta, który zajmie się przekładem. W ciągu ubiegłych lat bardzo często byliśmy świadkami  sytuacji, kiedy duszpasterze przekazywali swoje materiały "tłumaczom nie-chrześcijanom". Uwierzcie nam na słowo. W tych przekładach zabrakło tak zwanego  "pierwiastka duchowego".

  Nie oznacza to bynajmniej, że tłumacze nie będący chrześcijanami nie mogą przekazać znaczenia  waszego tekstu.  Nigdy tak nie twierdziliśmy. Chodzi nam tylko o wykazanie pewnej zależności: tak jak lekarze przepisują lekarstwa, podobnie  i tłumacze chrześcijanie powinni przekładać  chrześcijańskie teksty i uzupełniać je o pierwiastek duchowy.

...